FOLLOW~me

Thursday, 31 March 2011

Kepala dan Sub-Kepala Untuk Pendaftaran Kontraktor Kerja Awam

Kepala dan Sub-Kepala Untuk Pendaftaran Kontraktor Kerja Awam

Kepala
Kepala I
Kerja Kejuruteraan Awam
(Civil Engineering Works)
Kepala II
Kerja Bangunan
(Building Works)
Kepala III
Kerja Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Pembersihan dan Kejuruteraan Air
(Mechanical, Sanitary and Water Engineering Works)
Kepala IV
Lain-lain Kerja Kejuruteraan Awam Spesialis
(Other Specialist Civil Engineering Works)
 
Kerja Pecah Batu, Pembekalan Tanah dan Pengangkutan
(Quarrying Metal and Earth Supply, Cartage and Transport)
Kepala VI
Kerja Perhutanan dan Pembangunan Tanah
(Forest and Land Development)
Kepala VIII
Kerja Telekomunikasi
(Telecommunication Works)
 
Kepala
Sub-Kepala
Kepala VII 1 Kerja-kerja pendawaian am
2 Pendawaian sistem kawalan
3 Pemasangan talian atas voltan rendah dan kabel bawah tanah
4 Pemasangan kabel bawah tanah melebihi 1 KV sehingga dan termasuk 11 KV
5 Pemasangan logi penjanaan sehingga dan termasuk 1 KV
6 Pemasangan logi penjanaan voltan tinggi
7 Pemasangan kabel bawah tanah yang melebihi 11 KV
8 Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 6.6 KV ke atas
9 Pembersihan rentas untuk 6.6 KV dan ke atas
10
Pemasangan kelengkapan voltan tinggi :(a) hingga dan termasuk 11 KV
(b) melebihi 11 KV
11 Pemasangan lampu jalan awam
12 Pemasangan lampu lapangan terbang
13 Pemasangan lampu khas seperti lampu stadium dan kawasan lampu limpah, lampu pentas dan sebagainya
14 Pemasangan sistem bekalan kuasa tanpa gangguan
15 Pemasangan sistem kejuruteraan elektrik/elektronik voltan rendah tambahan seperti sistem pemasangan dan penggerak, sistem keselamatan dan sebagainya
16 Sistem bunyi

No comments:

Post a Comment